Norsminde For Fulde Sejl (NFFS) afholdes hvert år i juni, og er en del af foreningen Krydsfelt Norsmindes mange aktiviteter (www.krydsfelt-norsminde.dk).

Formål med NFFS
Vores ønske med NFFS er, at afholde et arrangement som involverer de mange flotte muligheder og aktiviteter der er i området. Ved fjord, havn og strand. En dag hvor området byder på unikke tilbud med både, joller, kajaker, musik fra lokale musikere, mad fra kro og fiskehus og indslag fra lokale kunstnere.

Målet med arrangementet er, at fortælle om områdets muligheder med respekt, men også at skabe større fællesskab og kendskab foreningerne og klubberne imellem. Vi vil gerne kende hinanden bedre lokalt. 

Klubberne og foreningerne bidrager selv til arrangementet med frivillige medarbejdere og indhold. Det er op til den enkelte selv at beslutte hvorledes de ønsker at være repræsenteret på dagen.

Frivillighed og ikke-kommercielt
Alt arbejdet i forbindelse med NFFS sker på frivillig og ulønnet basis. NFFS's midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål, ligesom et eventuelt overskud kun kan anvendes i overensstemmelse med Krydsfelt Norsmindes formålsparagraf, som er almentnyttigt og ikke-kommercielt.

Eksterne bidragsydere
Selvom arrangementet primært baseres på bidrag fra foreninger og enkeltpersoner med tilknytning til lokalområdet, kan der, mod en symbolsk betaling, gives adgang til udefra kommende bidragsydere, som vurderes at kunne bidrage positivt til NFFS´ centrale tema: Muligheder og aktiviteter ved fjord, havn og strand.

Lokale bidragsydere
Alle som har en tilknytning til lokalområdet og tilbyder varer indenfor hjemmeavl, husflid eller gårdsalg er velkommen til at stå på markedspladsen mod betaling af kr. 200,- pr. standplads.

Hvem står bag NFFS
Norsminde For Fulde Sejl koordineres af et udvalg under Krydsfelt Norsminde.

Udvalget modtager ikke noget arbejdsvederlag for hvervet, ligesom NFFS ikke betaler udvalgets omkostninger ved udøvelsen af hvervet.  Udvalget består af repræsentanter fra de lokale organisationer, klubber eller virksomheder som deltager på NFFS samt lokale beboere med engagement for området. 

Om hjemmesiden

Denne hjemmeside er oprettet for at fortælle om NFFS.

 

 

 
©LDdesign 2010